Přihláška

Do Unikátní univerzity je možné se přihlásit od 11. 4. 2022 do 30. 9. 2022 (nebo do zaplnění kapacity).

Projekt je jednosemestrální (aby se prostřídalo co nejvíce zaměstnanců), celkem cca 10 týdnů.

Výuka bude probíhat od 5. 10. 2022 do 14. 12. 2022, každou středu od 16.30 do 17.30 hod.

Na konci semestru bude účastníkům akce slavnostně předán vedením ČVUT diplom o absolvování kurzu.

Kdo se může Dětské univerzity účastnit?

Dětská univerzita je určena dětem základních škol, které ukončily 1. - 9. ročník, popř. dětem odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Podmínkou je, aby jejich dědeček nebo babička byli současní či bývalí zaměstnanci ČVUT v Praze.

Pokud by bylo málo zájemců z řad prarodičů, přijmeme i dětí naších zaměstnanců s podmínkou, že jejich dítě musí být v doprovodu s prarodičem.

Přijmeme prvních 10 přihlášených dětí s 10 prarodiči. Kdo se na Unikátní univerzitu nedostane, zařadíme ho do dalšího semestru.

Jaká je cena studia na univerzitě?

Protože se jedná o pilotní projekt, který je určen pouze zaměstnancům ČVUT v Praze, především těm starším, kteří své „alma mater“/ČVUT zasvětili celý svůj profesní život, je cena kurzu jako poděkování pro zaměstnance ČVUT zdarma.

Jak dítě přihlásit?

Pokud se rozhodnete dítě přihlásit do Unikátní univerzity prosíme napište na níže uvedený mail:

michaela.kostelecka@cvut.cz

Na Váš mail bude odeslána přihláška ku studiu.