Kontakt

Záštita projektu

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor ČVUT v Praze

Podpora projektu

Ing. Lucie Orgoníková, kancléřka ČVUT v Praze

Garantka projektu

Ing. Michaela Kostelecká, Ph.D.

Zástupkyně garantky

RNDr. Vladimíra Hájková, Ph.D. 

Adresa

Unikátní univerzita ČVUT v Praze
Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6 – Dejvice