O projektu

Vážení prarodiče, rodiče, milé děti,

dovolte, abychom Vás přivítali na stránkách Unikátní univerzity na Českém vysokém učení technickém v Praze. ČVUT patří k nejstarším a největším technickým vysokým školám v Evropě, škola byla založena za císaře Josefa I. v roce 1707. V současnosti má ČVUT osm fakult – stavební, strojní, elektrotechnickou, jadernou a fyzikálně inženýrskou, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství a informačních technologií. Na škole studuje více než 20 000 studentů.

Tento rok organizujeme první ročník Unikátní univerzity na ČVUT v Praze.

Protože se jedná o pilotní projekt, bude Unikátní univerzita organizována pouze pro zaměstnance ČVUT, především pro ty starší, kteří své „alma mater“/ČVUT zasvětili celý svůj profesní život. Projekt se uskuteční v době od října do prosince 2022 pod záštitou pana rektora doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc. a s laskavou podporou paní kancléřky Ing. Lucie Orgoníkové.

Unikátní univerzita je určená nejstarší a nejmladší generaci (děti ZŠ): dědeček/vnuk nebo vnučka a babička/vnuk nebo vnučka.

Cílem je umožnit našim zaměstnancům a dětem společně zažít univerzitní způsob vzdělávání a seznámit je zábavnou formou s různými technickými obory. Účastníkům akce budou zpřístupněny unikátní prostory všech fakult, vybraní pedagogové netradičním způsobem předvedou pracoviště i výuku.

Snahou je nejenom motivovat děti k zájmu o technické obory, ale také upevnit vztahy mezi prarodiči a vnoučaty, která jsou tak důležité nejenom v této náročné době. Všichni dobře víme, že děti mají mnoho povinností ve škole i mimo ní a čas trávený s prarodiči je pro ně nesmírně vzácný. Uděláme vše pro to, aby v rámci tohoto projektu společně strávili čas netradičně, jejich společné zážitky jistě budou patřit k těm, na které se nezapomíná.

Projekt je jednosemestrální (aby se prostřídalo co nejvíce zaměstnanců), celkem cca 10 týdnů, výuka bude jednou týdně 90 minut. Na konci semestru bude účastníkům akce slavnostně předán vedením ČVUT diplom za absolvování studia. Celý kurz bude jako poděkování pro zaměstnance ČVUT zdarma.

Univerzita je organizována a garantována rektorátem ČVUTna akci spolupracují jednotlivé fakulty a vysokoškolské ústavy. Akce je spolufinancovaná z finanční rezervy rektora ČVUT.

Unikátní univerzita je určena dětem základních škol, které ukončily 1. - 9. ročník, popř. dětem odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.